วิธีการ Clear Cookies

1.เปิด Broswer ในที่นี้ยกตัวอย่าง IE หรือ Internet Explore

2.เลือกเมนู Tool --> Internet Option ดังรูป


3.เมื่อเลือกเสร็จจะขึ้นเป็นเมนู General ให้มองต่อไปในเมนูย่อย --> Temporary Internet Files แล้วเลือก Delete Cookies... ดังรูป


4. หลังจากเลือกเสร็จแล้วจะมีเมนูเด้งขึ้นมาถามว่าต้องการลบใช่หรือไม่ ก็กด OK ไปดังรูป และต่อจากนั้นให้กด Apply และ OK ที่ด้านล่างสุด เพียงเท่านี้ก็ทำการลบเรียบร้อย แล้วให้ทำการลอง Login ใหม่CopyRight © TorrentMove  2006-2016© All Right Reserved.