เศรษฐกิจ > ไม่จ่ายภาษีถูกเรียกเก็บเพิ่ม1.5%ต่อเดือน

กลับหน้าหลัก | ดูหัวข้อทั้งหมด

1
<< Prev   Next >>

#3843344 by simonboy at 2013-11-12 16:01:03 (7 ปีที่แล้ว)
Top

วันสมัคร :

Forum Rank :


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เตือนประชาชนไม่จ่ายภาษี ถูกเรียกเก็บเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน

      นางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองต่อต้านที่จะไม่จ่ายภาษีให้รัฐบาล ถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งทางกรมสรรพากร จะมีระบบเตือนและส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบผู้เสียภาษี โดยผู้ที่เสียภาษีจะมากล่าวหาว่ารัฐบาลกลั่นแกล้งไม่ได้ เพราะกรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษี และต้องทำหน้าที่นั้นให้ถูกต้อง

      สำหรับการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง จะต้องส่งภาษีให้กรมสรรพากร ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป เช่นเดียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป หากไม่เช่นนั้นก็จะถูกเรียกเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ทั้ง 2 กรณี และในส่วนของภาษีนิติบุคคล ที่ต้องจ่ายกลางปีและปลายปี หากไม่ทำการเสียภาษีก็จะถูกมีทั้งเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน และค่าปรับอีกไม่เกิน 2 เท่าของภาษีที่ไม่จ่าย

      นอกจากนี้ นางเบญจา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้น ยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล โดยในเดือนตุลาคม 2556 เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 ยังสามารถเก็บรายได้เกินเป้าถึง 7,000 ล้านบาท โดยทุกภาษี ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคล และ บุคคลธรรมดา ยังสามารถเก็บได้เกินเป้าที่ตั้งไว้

thankyou : INN News mario
Back to top

  

1
<< Prev   Next >>

This topic is locked; no new posts are allowed.

CopyRight © TorrentMove  2006-2016© All Right Reserved.