การเมือง > กมธ.ปฏิรูปศก.เสนอไม่อนุมัติงบโครงการประชานิยม

กลับหน้าหลัก | ดูหัวข้อทั้งหมด

1
<< Prev   Next >>

#3857491 by simonboy at 2015-03-16 16:26:52 (5 ปีที่แล้ว)
Top

วันสมัคร :

Forum Rank :


กมธ.ปฏิรูปเศรษฐกิจ เสนอไม่อนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการประชานิยม ชี้ทุกนโยบายที่ต้องพึ่งการคลังของประเทศต้องให้ ครม.เห็นชอบ

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวถึงความคืบหน้าของการพิจารณาเรื่องงบประมาณของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรฐกิจ การเงิน และการคลัง ว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าจากนี้ไปจะมีการเสนอเรื่องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาทำงบประมาณไม่ให้อนุมัติงบประมาณที่จะไปดำเนินการในนโยบายประชานิยม โดยนโยบายและกิจกรรมของรัฐที่ออกมาในลักษณะที่ต้องพึ่งการเงินการคลังของประเทศจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี


ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีการเสนอให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ละปี ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนว่าจำนำไปใช้จ่ายดำเนินการในส่วนใดบ้าง ต้องใช้งบประมาณใด และจะมีผลผูกพันกี่ปี ส่วนระบบการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องของการจัดการงบประมาณนั้น จะเปิดโอกาสให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้เองตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

INN NEWS
Back to top

  

1
<< Prev   Next >>

This topic is locked; no new posts are allowed.

CopyRight © TorrentMove  2006-2016© All Right Reserved.